Kasutustingimused

Tere tulemast www.servier.ee kodulehele.

Käesoleva lehe kasutamisega kinnitate, et olete lugenud õigusalast teatist ning kohustuste järgima selle tingimusi.

Käeoleva dokumendi sisus võib teha muudatusi. Seega, palume teil regulaarselt jälgida mainitud õigusalast teatist.

1. Intellektuaalne omand

1.1. Käesoleva lehe (edaspidi „lehekülg“) omanik on LES LABORATOIRES SERVIER, ettevõte, mille aktsiakapital on 34 590 852 eurot, mis on registreeritud Nanterre ettevõtte- ja äriregistris numbri all / 085 480 796, juriidiline aadress 50 rue Carnot (92284) Suresnes, Prantsusmaa.

LES LABORATOIRES SERVIER on SERVIER’i ettevõte. SERVIER’i kodulehe toimetaja on hr. Olivier GRYSON, kes on elektroonilise teabe osakonna juhataja.

Lehekülje haldaja on Praxis.

1.2. Lehekülje üldise ülesehituse, samuti ka tarkvara, tekstide, animeeritud või animeerimata kujutiste, oskusteabe ja kõikide muude lehekülje elementide ainuomanik on LES LABORATOIRES SERVIER ning need on kaitstud intellektuaalse omandi seadustega.

See tähendab, et antud lehekülje täielik või osaline esitus mis tahes viisil ilma SERVIER'i selgesõnalise nõusolekuta on keelatud ning seda loetakse võltsimiseks.

Sama kehtib ka kodulehel olevate SERVIER’i andmebaaside kohta, mis on kaitstud autoriõigusega. Leheküljel olevad SERVIER'i ja tema partnerite kaubamärgis ning logod on registreeritud kaubamärgid.

Seetõttu on kaubamärkide või lehekülje elementidest tehtud logode täielik või osaline esitus keelatud ilma LES LABORATOIRES SERVIER'i selgesõnalise nõusolekuta.

2. Tehnilist laadi teave

Käesolevaga kinnitate, et teil on leheküljele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks vastavad oskused ning te olete kontrollinud, et kasutatav arvuti konfiguratsioon on viirusevaba ja täielikult töökorras.

Kinnitate ka, et teid on informeeritud, et käesolevale leheküljele on juurdepääs avatud 24/7, välja arvatud vääramatu jõu, arvutitõrgete, telekommunikatsiooni võrkude struktuuriga seotud tõrgete või tehniliste tõrgete korral.

SERVIER võib lehekülje töö katkestada hooldustööde tõttu.

3. Mida peate teadma koduleheküljest

Keeruline on 100%-liselt garanteerida internetis edastatud andmete turvalisust.

Kuigi oleme tarvitusele võtnud kõik vastavad meetmed isikliku informatsiooni kaitsmiseks, ei saa me siiski tagada ega garanteerida, et otse või online teenuste kaudu edastatud andmed on täielikult kaitstud.

Seega, toimub oma teabe edastamine teie omal vastutusel, kuigi anname oma parima, et tagada informatsiooni turvalisus nii pea kui selle saame.

4. Kodulehekülje sisu

SERVIER annab tervisealast teavet ning avaldab erialaseid pressiartikleid. Sellist informatsiooni ei võrdsustata juriidilise või meditsiinilise teabega.

Meditsiinilise teabe saamiseks konsulteerige alati oma raviarsti või apteekriga.

Leheküljel olev informatsioon ja materjalid on esitatud sellisena nagu need on ja ilma igasuguse selgesõnalise või kaudse garantiita.

5. Vastutuse piiramine

Vaatamata sellele, et SERVIER kontrollib mainitud informatsiooni ja vahendeid hoolikalt, ei saa SERVIER garanteerida lehekülje sisu täpsust ja kaasaegsust. Seega, SERVIER ei vastuta mingil juhul leheküljel oleva vigase informatsiooni või selle mittekättesaadavuse ja/ või leheküljel esinevate viiruste eest. Samamoodi kohustab online avaldatud artiklite sisu ainult nende autoreid.

Teil peab olema enda kliiniline arvamus ja olge kriitiline. SERVIER ei vastuta alljärgneva eest:

•             leheküljel toodud informatsioonis esinevad ebatäpsused või väljajätmised;

•             kolmandate isikute poolt leheküljele sissetungimise tagajärjel tekkinud kahjud, mille tulemusel muudetakse lehekülje sisu ja/ või sellel olevat informatsiooni;

•             leheküljele sisenemisest või võimatusest siseneda, selle kasutamisest (s.h. teie arvutisüsteemi mõjutada võivate viirustega seotud kahjud) ja/või leheküljel toodud informatsioonist tulenevad kahjud.

6. Küpsised 

Servier.ee veebisait sisaldab nn "küpsiseid", et parandada kasutajate veebikogemust. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te saiti külastate. See võimaldab veebisaidil jätta meelde teie toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikus. Nii ei pea te iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tulete või lehekülgi sirvite. Küpsiste eesmärk on öelda veebiserverile, et olete tagasi konkreetsel lehel. Teil on võimalus nõustuda või keelduda küpsiste kasutamisega. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saab muuta brauseri seadistust ka mitte nõustumisega, kui soovite. Võite küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik saidi funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud.