EFPIA avalikustamiskoodeks

Tasude avalikustamine

Tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavate tasude avalikustamine on osa läbipaistvuse algatusest, mille Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) ja Eesti Ravimitootjate Liit on välja töötanud.

Servier järgib ja toetab täielikult eesmärke, mida selle isereguleeriva algatuse raames edendatakse.

Ravimitootjad peavad suhtlema meditsiinitöötajatega, et edendada teaduslikke teadmisi ja parandada patsientide ravimist. Selline suhtlus eeldab olulist ja regulaarset töö/aja panustamist tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide poolt, näiteks kliiniliste uuringute ette valmistamisel ja järelkontrollil. Käesolev andmete avaldamine aitab anda paremat ülevaadet meie suhtlusest.

Ravimitootjate Liit teeb ettepaneku anda lisainformatsiooni avaldamispõhimõtete kohta, mida ravimitootjad koha peal järgivad.

Servier’i poolt tasutud väärtuste avaldamise kohta Eestis võite lugeda siit:

Need andmed on ette valmistatud kooskõlas Eesti seadustega ja Ravimitootjate Liidu koodeksi nõuetega. Dokumendis loendatud tehingute hulka on arvatud kõik tasustamised, mis on tehtud igal aastal ajavahemikul 1. jaanuar kuni 31. detsember. 

Täiendavate küsimuste korral võtke meiega ühendust.