Servier´ kolm juhtpõhimõtet

Servier´ kannustab usk elukutse silmapaistvusesse.

Servier on teaduspõhine organisatsioon, mis täidab põhivajadusi ja on pühendunud tulevikule.

Kogu Servier´ tegevus põhineb kolmel võtmeprintsiibil:

  • Esmane printsiip on loomulikult rahuldada nende raviarstide vajadusi, kes meie tooteid patsientidele kirjutavad ja nende patsientide vajadusi, kes nendest kasu saavad.
  • Sama oluline on Servier´jaoks, et meie uurimistöö panustaks meditsiini arengusse.
  • Servier´ kolmas printsiip on veelgi olulisem, kuna see jääb liiga tihti tähelepanuta: nimelt soovime, et iga inimene, kes meie heaks töötab, leiaks rahuldust oma tööst.